Radionica u organizaciji Commerciuma na temu:

Klasifikacija i obležavanje hemikalija u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (GHS)

Radionica će se održati u sali LONDON u objektu NBGP APARTMANI 28.05.2015. godine sa početkom u 10:00h.
Za više informacija posetite sajt Commerciuma.