Poslovni kompleks raspolaže sa više od 22.000 m2 kvalitenog poslovnog prostora, koji
se pregrađivanjem ili povezivanjem više prostora u veće celine može jednostavno
prilagoditi potrebama zakupca.

- Objekat „Apartmani“ raspolaže sa različitim tipovima prostora površine od 31 do 366 m2,
  na 8 nivoa.

- Objekat „Mala kula“ raspolaže sa „open space“ prostorima različitih površina,
  na 10 nivoa.